Biuletyn informacyjny
Odbieranie
Wpisz swój e-mail aby otrzymać raz w miesiącu biuletyn informacyjny zawierający propozycje najciekawszych szkoleń.
Kontakt

Ośrodki Towarzystwa ALTUM:

Start

Aktualności

Rekrutacja do projektu "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy"

Rekrutacja do projektu "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy" trwa od 13.11.2014 r. do 28.11.2014 r.
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Oferujemy 200-godzinny kurs zawodowy oraz 6-miesięczne płatne staże.

Więcej informacji na www.perspektywy.polska.pro oraz pod numerami: 17 852 27 60 w. 33, 603 634 510 i 605 634 255

 
 

Informacja

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że w dniu 31.10 2014 r. zakończyło realizację projektu "Kompetencje z zakresu ICT dla osób w wieku 50-64 lat

 
 

Szansa dla Kobiet

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie:

„Szansa dla Kobiet – integracja społeczno-zawodowa kobiet z powiatu rzeszowskiego i m. Rzeszów”

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Jeżeli chcesz:

 • podnieść kwalifikacje zawodowe
 • zwiększyć swoją motywację do pracy
 • nauczyć się autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku

weź udział w profesjonalnych kursach i zdobądź doświadczenie podczas stażu

Kto może wziąć udział?

Projekt skierowany jest do 12 niezatrudnionych kobiet, w wieku od 18 do 30 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia lub bezrobocia związanego z utrudnionym powrotem na rynek pracy po urodzeniu dziecka, zamieszkujących miasto Rzeszów lub powiat rzeszowski

Oferujemy:

I Moduł kompetencji społecznych:

 • Moduł autoprezentacji i savoir vivre – 3 dni po 8 godz.

Dowiesz się jak dobrze wywrzeć wrażenie, jak skutecznie prowadzić rozmowę, utworzyć prezentację i korespondencję zawodową

II Kursy zawodowe (1 do wyboru):

 • Pomoc księgowej –20 dni po 8 godz.

Poznasz: zasady prowadzenia rozliczeń w formach uproszczonych (ryczałt, KPiR), podstawy rachunkowości, rozrachunki i roszczenia, zasady rozliczania wynagrodzeń

 • Fakturzystka z obsługą magazynu – 20 dni po 8 godz.

Nabędziesz umiejętność wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji towarów i materiałów, poznasz podstawy prawne obowiązujące w gospodarce magazynowej, rodzaje dokumentów księgowych i sposób ich wystawiania. Poznasz obsługę programu do fakturowania i ewidencji magazynowej.

 

W ramach każdego kursu zawarte będą dodatkowe zajęcia:

 • Obsługa komputera z Internetem – 40 godz.

Uczestniczki projektu otrzymają także:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i kursy
 • stypendium szkoleniowe,
 • wyżywienie podczas szkoleń i kursów,
 • pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

III Staż:

Wszystkie Uczestniczki projektu zostaną skierowane na 6-mies. płatne staże w ramach wybranej tematyki kursu zawodowego.

Wszystkie szkolenia prowadzą profesjonalni trenerzy z doświadczeniem w branży

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od 12.11.2014 do 21.11.2014 r. poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.altum.pl oraz w siedzibie Towarzystwa ALTUM i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Projektu (pon-pt od 9 do 15)

Więcej informacji w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, tel. 17 852 27 60 wew. 39

oraz na stronie www.szansakobiet.polska.pro

 
 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...